Brandstofprijzen houden vakantieganger in eigen land

kampeerzaken.nlDe Stichting Vrije Recreatie (SVR) maakt uit de toenemende belangstelling voor het kamperen bij de boer in Nederland op dat veel Nederlanders besluiten om hun vakantie dichter bij huis door te brengen, als gevolg van de steeds maar stijgende brandstofprijzen.
Dagelijks melden zich nieuwe donateurgezinnen aan bij de SVR. “Steeds meer mensen zijn op zoek naar een betaalbare vakantie en dan kiest men al gauw voor een bestemming dichterbij huis. Wanneer je dan ook nog eens de alleszins redelijke tarieven van de niet-commerciële campings laat meewegen is het logisch dat men bij een boerencamping terechtkomt en vaak is dat dan een SVR-camping: voor de eenvoud, de rust, ruimte en betaalbaarheid”, zegt SVR-voorzitter Willem van den Berg.
 
kampeerzaken.nlOnrust over toekomst platteland
De SVR is ongerust over de toekomst van het platteland. Een onderzoek door WICE (World Leisure International Centre of Excellence), verbonden aan de Universiteit van Wageningen geeft aan, dat in de komende jaren steeds meer kleine boeren zich genoodzaakt zullen zien met het ‘boeren’ te stoppen.
Daarvoor in de plaats zullen dan megabedrijven komen met 100.000 varkens, 10.000 of meer runderen en kippenflats met minimaal 1.500.000 kippen. Het gevolg laat zich niet moeilijk raden: Franse toestanden en een leeggelopen en verrommeld platteland.
Omdat de SVR er van uitgaat dat het voor iedereen toch wel duidelijk moet zijn dat de noodzaak er is en mogelijkheden genoeg om het platteland ook in de toekomst leefbaar te houden werd het rapport naar alle gemeenten in Nederland gestuurd.
Intensief contact met gemeenten
De SVR laat het niet alleen bij “opsturen”, maar draagt tegelijkertijd een oplossing aan, namelijk “functiewijziging van het platteland” waarbij boeren en buitenlui worden gestimuleerd – en de kans krijgen – om naast het boeren ook andere activiteiten te ontplooien. In dit kader noemt SVR o.a. het ecologisch-biologisch boeren met natuurbehoud, landschapsbeheer, recreatie, educatie, zorg en dienstbaarheid aan de stedeling.
SVR roept gemeenten op “het gebruik van de buitenruimte te optimaliseren”, ondermeer door verruiming voor het kleinschalig kamperen, het liefst naar een aantal van 25 kampeerplaatsen. Op de vraag aan gemeenten of zij in hun nieuwe regelingen voor het kamperen bij boer en particulier rekening hebben gehouden met deze door SVR bepleitte verruiming, antwoordde bijna 65% bevestigend.
kampeerzaken.nlKamperen bij de boer is populair
Voor de 1200 SVR-campings in Nederland en de 400.000 aangesloten recreanten een bemoedigend vooruitzicht. Kamperen bij de boer wint steeds meer terrein. De belangstelling is groot. De SVR-Vakantiebeurzen, die in februari werden gehouden, zijn door maar liefst 32.000 mensen bezocht.

Like dit artikel
Tweet dit artikel