Meer aandacht voor brandveiligheid op campings Nunspeet

kampeerzaken.nlDe gemeente Nunspeet gaat de komende jaren de brandveiligheid van de campings in Nunspeet inventariseren. De bedoeling is om voor iedere camping individueel in kaart te gaan brengen hoe het met de brandveiligheid is gesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar aspecten als bereikbaarheid, aanwezigheid van blusmiddelen en bluswatervoorzieningen, maar ook naar de onderlinge ruimte tussen caravans en tenten.
 
Aan de hand daarvan moet voor iedere camping binnen 3 jaar een plan van aanpak zijn waarin wordt beschreven of en hoe de brandveiligheid van die camping moet worden verbeterd. De campinghouders worden binnenkort op een bijeenkomst door de gemeente geïnformeerd over de plannen, welke noodzakelijk zijn omdat er door het verdwijnen van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR).
Door het wegvallen van de WOR zijn er geen specifieke landelijke richtlijnen meer voor de brandveiligheid op campings en kampeerboerderijen.
Ook andere gemeenten, zoals de gemeente Leeuwarden, stellen de brandveiligheid van campings aan de kaak, maar dan gaat het vaak om individuele gevallen. De gemeente Nunspeet is één van de eerste gemeenten op de Veluwe die een plan voor alle campings in haar gemeente wil maken.

Like dit artikel
Tweet dit artikel