Campersite.nl is vernieuwd

kampeerzaken.nlCampersite.nl, Nederlands’ grootste website voor kampeerautobeziters, is geheel vernieuwd. De website draait nu op hetzelfde platform als KampeerZaken.nl, waardoor de site in korte tijd nog veel verder zal kunnen groeien.

 

Zo zal de enorme hoeveelheid aan reisinformatie over bestemmingen binnen en buiten Europa worden aangevuld met nieuwsberichten, veel informatie en een kennisbank over campertechniek.

Like dit artikel
Tweet dit artikel