Coronamaatregelen hier en daar versoepeld maar kampeerbranche wacht nog steeds op betere tijden

kampeerbranche campingbranche corona-crisis

De kampeerbranche wacht nog steeds op betere tijden

De Duitse regering heeft besloten dat deze week de auto-, caravan- en camperdealers in Duitsland hun showroom weer mochten openen. Ook in Oostenrijk worden de maatregelen langzaam versoepeld.

Ook hebben een aantal grote caravan- en camperfabrikanten de productie hervat. De Duitse dealers mochten de gereedstaande voertuigen vaak wel afleveren, maar dan onder zeer strenge voorwaarden. Dat gebeurde dus maar op heel kleine schaal. Daar gaat nu dus verandering in komen.

Stijging in eerste maanden geeft een kleine buffer

Maar nu er weer caravans en campers gebouwd én verkocht worden, trekt de markt weer aan. Gelukkig was er begin dit jaar in Duitsland – de grootste markt in Europa voor recreatievoertuigen – een enorme stijging in de registratie van nieuwe recreatievoertuigen. Dat geeft toch een buffertje, al hebben de bedrijven natuurlijk ook investeringen gedaan om bijvoorbeeld de productiefaciliteiten op te schalen.

Caravans

Bij de caravans was de stijging niet zo groot maar voldoende om in ieder geval tot en met maart een bescheiden +0,7% te scoren. De terugval, die half maart begon, is in de eerste helft van april wellicht nog veel sterker en duurt misschien nog wel een paar maanden. De dealers zijn natuurlijk wel open maar er mag nog bijna nergens gekampeerd worden. Daardoor achten wij de kans groot dat er in ieder geval over de eerste helft van dit jaar een omzetdaling zal zijn.

Campers

Bij de campers was er in maart – ondanks de terugval door de corona-crisis – nog steeds sprake van een kleine stijging. Over de eerste drie maanden van dit jaar is er zelfs sprake van een stijging van bijna 25%. Ook hier is de ellende niet voorbij maar schatten wij dat er over de eerste helft van dit jaar nog wel een stijging in het aantal nieuwe registraties zal zijn.

En verder?

Voor de rest van dit jaar is het toch nog behoorlijk koffiedik kijken. Een aantal fabrieken zal de productie weliswaar kunnen hervatten, maar het is niet zeker of ze wel hun volledige productiecapaciteit kunnen benutten. Het is ook maar de vraag of ze genoeg materialen en onderdelen kunnen krijgen want ook de ‘supply chain’ is voor een deel stilgevallen. Omdat er ook een daling in de verkopen is, zal die mogelijk enigszins beperkte productiecapaciteit niet zo’n enorm probleem zijn. Nu kamperen en camperen nog amper mogelijk is, vinden veel klanten het ook niet zo’n probleem dat de levering vertraagd wordt.

Aankopen uitgesteld of afgesteld

De aankoop van een caravan of camper is meestal een weloverwogen actie, waar lang over is nagedacht en naar uit wordt gekeken. Maar de consument kan door de economische situatie genoodzaakt zijn de voorgenomen aankoop uit te stellen of zelfs af te blazen. Ook de (on)mogelijkheid om er met de camper of caravan op uit te trekken zal de koopbereidheid van de consumenten ongetwijfeld beïnvloeden.

Maatregelen worden hier en daar wat versoepeld

Hoewel sommigen landen de maatregelen tegen de verspreiding gaan versoepelen, is het nog uiterst twijfelachtig of we er komende zomer weer gewoon op uit kunnen trekken. Mogelijk wordt het voor iedereen een vakantie in eigen land. En misschien is ook dat maar beperkt mogelijk als de overheid verbiedt om van gezamenlijke faciliteiten (recreatie en sanitair) gebruik te maken. Dit zijn niet alleen beslissende factoren voor de verkoop van recreatievoertuigen, maar ook voor toebehoren en accessoires. En uiteraard is het ook van invloed op de campings en aanverwante bedrijven. Want laten we niet vergeten dat de Corona-crisis de recreatiebedrijven  minstens zo hard treft.

Like dit artikel
Tweet dit artikel