Erwin Hymer Group North America stevent op faillissement af

Erwin Hymer Group North America

Erwin Hymer Group North America stevent op faillissement af

Enkele honderden werknemers van Erwin Hymer Group North America hebben hun baan in Canada verloren. De poorten van de fabrieken in Kitchener en Cambridge zijn gesloten.

Bij de verkoop van de totale Erwin Hymer Group aan Thor Industries werden de nodige financiële onregelmatigheden ontdekt. Thor heeft daarom de Noord-Amerikaanse tak van de Erwin Hymer Group North America waarin Roadtrek het belangrijkste merk is, van de overname uitgesloten.

Verplichtingen

Begin januari 2019 zijn al ongeveer 100 werknemers hun baan kwijtgeraakt. In een afsplitsing op 31 januari heeft de Amerikaanse onderneming Corner Flag LLC de aandelen van de Groep overgenomen. Volgens Corner Flag had Erwin Hymer North America na de Thor-transactie nog steeds een liquiditeitstekort en was hij niet in staat om lonen, pensioenen, uitkeringen en andere financiële verplichtingen te betalen. Het totaal aan verplichtingen zou volgens RV Daily Report meer dan 300 miljoen Canadese dollars bedragen. Corner Flag heeft op 14 februari meer dan 5 miljoen dollar toegezegd aan Erwin Hymer Noord-Amerika om aan de directe financiële verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat de werknemers hun salaris en vakantiegeld voor vrijdag moeten ontvangen.

Curator

Vorige week droeg Corner Flag het bedrijf LLC Alvarez & Marsal Canada Inc. voor als curator bij de Economische Kamer van het Hooggerechtshof van Ontario in Toronto in. LLC Alvarez & Marsal Canada Inc is een wereldwijd opererende onderneming die bekend staat om haar steun bij de herstructurering en reorganisatie van bedrijven. Naast vele vestigingen in diverse landen heeft A&M ook een vestiging in Duitsland. Volgens de documenten die aan de rechtbank zijn voorgelegd, zullen de verplichtingen naar verwachting ongeveer 300 miljoen Canadese dollar bedragen, wat overeenkomt met ongeveer 200 miljoen euro.

Ontslag

In de eerste stap werd het volledige personeelsbestand zonder opzegtermijn ontslagen. Ongelukkig genoeg vlak voor het lange “Family Day Weekend”. Volgens berichten in de media reageerden de medewerkers zeer emotioneel op de aankondiging van hun ontslag. Velen waren boos, anderen huilden. Een deel van de medewerkers van Roadtrek heeft al 30 of 40 jaar recreatieve voertuigen gebouwd. Een klein aantal werknemers blijft nog even aan het werk en ervoor moeten zorgen dat de resterende werknemers hun salarischeques krijgen. In totaal zullen ongeveer 850 werknemers worden getroffen. Kort daarna waren de websites en aanwezigheden in de sociale media niet meer toegankelijk.

Nieuwe baan

Berry Vrbanovic, burgemeester van Kitchener, en Kathryn McGarry, burgemeester van Cambridge, hebben hun steun toegezegd aan de getroffen werknemers en hun gezinnen. Beiden hebben reeds met de minister van Economische Ontwikkeling, Arbeid en Handel van Ontario gesproken om de getroffenen te helpen een nieuwe baan te vinden met de steun van de overheid. In een e-mail verklaarde McGarry dat het bedrijf nog geen officiële openbare verklaring had afgegeven.

Roadtrek

De roots van Roadtrek gaan terug tot 1974 toen een van de eerste klanten, Jac Hanemaayer, het bedrijf en het merk Roadtrek een jaar later kocht. Jeff Hanemaayer leidde het bedrijf, dat in 2011 werd overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Industrial Opportunity Partners. Ongeveer drie jaar geleden nam de Erwin Hymer Group het bedrijf Roadtrek over, dat destijds ongeveer 300 mensen in dienst had op de locatie in Kitchener. De Duitse moedermaatschappij zag de aankoop als een kans om de Noord-Amerikaanse campermarkt te betreden. Het marktaandeel van Roadtrek in het camper segment zou hiervoor een goede kruiwagen zijn. Door de overname van Roadtrek hoopte de Erwin Hymer Group de Europese bouwstijlen en ontwerpen op de Amerikaanse markt te introduceren. Toen de aandeelhouders van EHG later op zoek gingen naar een geschikte partner om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, kwam Thor Industries in beeld.

Alleen Erwin Hymer Group North America

Om misverstanden te voorkomen: het faillissement betreft alleen de Noord-Amerikaanse tak, genaamd Erwin Hymer Group North America.

Like dit artikel
Tweet dit artikel