EU: Tolgeld Duitse snelwegen is discriminerend en mag dus niet

Tolheffing Duitsland verboden

EU: Tolgeld Duitse snelwegen is discriminerend en mag dus niet

Goed nieuws voor mensen die regelmatig over de Duitse federale wegen rijden. Het Europese Gerechtshof heeft vandaag namelijk geoordeeld dat de Duitse plannen om tol in te voeren voor personenauto’s in strijd zijn met de Europese regels.

In het advies van de advocaat-generaal, dat door het Hof meestal wordt opgevolgd, stond nog dat de tolheffing niet discriminerend zou zijn. Volgens het Hof is er echter wel degelijk sprake van discriminatie.

Tolheffing voor auto’s uit uitsluitend andere EU-lidstaten is discriminerend

Nederland en Oostenrijk stapten naar het Europese Hof om de Duitse plannen tegen te houden. Dat lijkt nu vooralsnog gelukt. De tolheffing zou voor Duitse automobilisten gecompenseerd worden in de vorm van een lagere wegenbelasting. Dat zou volgens het Europese Gerechtshof discriminerend zijn voor buitenlandse chauffeurs. Het Hof spreekt over “onrechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit”. Ook zouden de plannen in strijd zijn met “de beginselen van het vrije goederenverkeer en het vrij verrichten van diensten”. Het hof vervolgt met “Deze heffing is discriminerend aangezien de economische last ervan in de praktijk enkel rust op de houders en bestuurders van in andere lidstaten geregistreerde voertuigen.”

Geen tolheffing per oktober 2020

De tolheffing op de Duitse Autobahn is al enkele malen uitgesteld. De invoering was nu gepland voor oktober 2020. Dat gaat nu dus niet door. In hoeverre het uitstel ook daadwerkelijk afstel is, is nog onbekend. De compensatie die Duitse automobilisten via de lagere wegenbelasting krijgen was voor de Duitse regeringscoalitie noodzakelijk om in eigen land voldoende steun voor de tolheffing te krijgen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel