Europese milieuwetgeving problematisch voor steeds meer camperaars

Europese milieuzones campers

Europese milieuwetgeving problematisch voor steeds meer camperaars

ZOETERMEER – Camperaars die in het bezit zijn van een wat oudere camper, worden steeds meer in hun mogelijkheden beperkt door de strenger wordende regelgeving met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen van hun camper.

Deze regelgeving is vooral van toepassing op auto’s met een dieselmotor, en dus ook op campers. Veel steden, of zelfs hele regio’s, zijn nu of binnenkort verboden terrein voor oudere dieselvoertuigen. En daaronder zijn ook heel wat campers.

De reden dat er vrij veel oude campers rond rijden is heel logisch. Ten eerste wordt een camper over het algemeen niet vreselijk intensief gebruikt. De voertuigen waarop ze gebouwd zijn eigenlijk bedrijfsvoertuigen, die gebouwd zijn op veelvuldig, dagelijks en intensief gebruik. Als zo’n voertuig alleen als camper wordt gebruikt, kan het wel tientallen jaren meegaan. Daarnaast is een nieuwe camper een hele investering waar lang niet iedere camper het geld voor heeft, of voor over heeft. Bovendien is een camper ook een beetje een tweede huisje waar een camperaar aan gehecht is en niet zo gauw voor een nieuwe zal inruilen.

Mileumaatregelen om uitstoot te verhinderen

Het probleem van oudere dieselmotoren is dat dat uitstoot van CO2 hoger is. En dat CO2 is onder anderen de oorzaak van het broeikaseffect. Moderne dieselmotoren zijn daarom onder anderen voorzien van een roetfilter en andere technologieën om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk te verminderen.

Duitsland

Eén van de eerste landen waar je werd geconfronteerd met deze maatregelen, was Duitsland. In veel steden zijn daar ‘Umweltzones’ ingesteld. Deze zones zijn alleen toegankelijk voor auto’s die zijn voorzien van een passende milieusticker, die ‘Umweltplakette’ wordt genoemd. Wie deze regel overtreedt, riskeert een boete van 80 euro.

De uitstoot van auto’s is ingedeeld in verschillende klassen. Aan de hand van het type en leeftijd van de auto wordt deze in een overeenkomstige klasse ingedeeld. Als je zo’n milieusticker koopt, is deze daardoor gemarkeerd in een kleur die met die milieuklasse overeenkomt. Veel Duitse stadscentra zijn inmiddels alleen toegankelijk met een groene sticker. Dat was de strengste norm, mare het niet dat er sinds kort ook een blauwe sticker is ingevoerd voor voertuigen die aan de nog strengere normen voldoen. Auto’s met dieselmotor moeten dan aan de Euro 6 normen voldoen. Het zal niet lang duren voordat de eerste Duitse steden alleen nog voertuigen met zo’n blauwe sticker in hun stadscentrum toe zullen laten. Zo heeft Stuttgart voor 2018 zo’n ‘blauwe zone’ gepland.

Frankrijk

Ook in Frankrijk is een milieusticker ingevoerd, deze heet daar de Crit’Air. Aanvankelijk was deze sticker alleen nodig in Parijs (binnen de ring van de Périphérique) en onder bepaalde omstandigheden ook bij Lyon en Grenoble. Sinds het begin van deze maand heeft ook de Elzas een milieuzone. Daarbij gaat het dus niet om een stad, maar een heel gebied, waarin ook een groot deel van de populaire Vogezen ligt.

België

Ook in België zijn milieuzones ingevoerd. Ze zijn er al in Antwerpen en Brussel, en er komt er ook eentje in Mechelen.

Nederland

Uiteraard blijft Nederland ook niet achter. Hier zijn milieuzones ingesteld in Amsterdam, Arnhem (2019), Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De eisen zijn, om het ingewikkeld te maken, per stad verschillend. De zone die in 2019 in Arnhem in werking wordt gesteld, is bijvoorbeeld bijzonder streng. Daar mogen dieselauto’s van voor 2004 de stad niet meer in.

Overige landen

Dergelijke milieuzones zijn er in nog veel landen. Zo moet je je in London vooraf registreren, wat een kostbare zaak is. In Italië is in veel steden een ‘zona traffico limitato (ZTL) ingesteld. Ook in Italië verschillen de eisen per regio/stad.

Meer informatie

Informatie over alle milieuzones in de diverse Europese landen, regio’s en steden kun je vinden op de website urbanaccessregulations.eu.

Like dit artikel
Tweet dit artikel