Europees accoord over richtlijnen rijbewijs B

De Europese transportraad heeft een akkoord bereikt over de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Voor caravans en aanhangwagens houdt dit het volgende in: Met het B-rijbewijs wordt het mogelijk om combinaties van auto en aanhanger of caravan tot 4250 kg te besturen. Momenteel ligt hiervoor de maximale gewichtsgrens op 3500 kg.
 Wel wordt een korte training verplicht voor bestuurders van wagens en aanhangers tussen 3500 en 4250 kilo. De precieze inhoud hiervan zal nog worden vastgesteld.
De Europese transportraad heeft onlangs een akkoord bereikt over de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Voor caravans en aanhangwagens houdt dit het volgende in: Met het B-rijbewijs wordt het mogelijk om combinaties van auto en aanhanger of caravan tot 4250 kg te besturen. Momenteel ligt hiervoor de maximale gewichtsgrens op 3500 kg. Wel wordt een korte training verplicht voor bestuurders van wagens en aanhangers tussen 3500 en 4250 kilo. De precieze inhoud hiervan zal nog worden vastgesteld.
Voor campers blijft de gewichtsgrens van 3500 kg gelden. Boven deze grens moet men in het bezit zijn van een C1 rijbewijs.
In principe zijn lidstaten vrij om strengere eisen te stellen, maar naar verwachting zal Nederland het bovenstaand akkoord overnemen. Combinaties van auto en aanhanger of caravan tot 4250 kg is voor Nederland aanvaardbaar, mits er een verplichte training aan vast zit. Het compromisvoorstel voldoet derhalve aan de Nederlandse wensen.
"Onze inspanningen, in samenwerking met KCI, om de gewichtsgrens te verhogen naar 4250 kg hebben voor de caravans effect gehad. Helaas is ons pleidooi samen met de NKC voor de kampeerauto niet overgenomen", zegt secretaris Hans Louwers.
Het Europees Parlement stemt, naar verwachting, eind dit jaar in met de herziene regels. De richtlijn zal, na goedkeuring, eind 2006 in werking treden. De lidstaten van de EU hebben dan tot uiterlijk eind 2012 de tijd om aan alle eisen van de vernieuwde Europese wet op de rijbewijzen te voldoen.
Bron: BOVAG, Afdeling Mobiele Recreatie

Like dit artikel
Tweet dit artikel