Grootste aantal campers in Noord-Brabant

Camperbezit 2014 per provincie

In Noord-Brabant zijn de meeste campers geregistreerd. In Flevoland het minst

ZOETERMEER – In de provincie Noord-Brabant is het camperbezit het grootst. Dat heeft Bovag becijferd. In totaal staan in Nederland ruim 85.000 campers geregistreerd op 1 januari 2014.

Nederland telt om precies te zijn 85.628 campers. Tussen de provincies zijn er nogal wat verschillen. Zo is het aantal campers in Noord-Brabant het grootst met ruim 14.372 exemplaren. Op plaats twee staat Noord-Holland met 12.331 campers. Min of meer gelijk eindigen Gelderland en Zuid-Holland op plaats drie met respectievelijk 11.536 en 11.241. Het minst aantal campers is volgens de Bovag-cijfers te vinden in Zeeland (2.669) en Flevoland (1.817).

Inwonertal en camperbezit

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Limburg blijft het camperbezit naar verhouding iets achter. In de grafiek is dat te zien aan de rode kolom (inwoners per provincie ten opzichte van totaal aantal inwoners in Nederland) die iets langer is dan de blauwe kolom (het aantal campers per provincie ten opzichte van het totaal aantal campers in Nederland).

Caperbezit en inwoners per provincie

In blauw het percentage campers (Bovag 2014), in rood het percentage inwoners per provincie (CBS 2012)

Like dit artikel
Tweet dit artikel