Recreatieve impuls Het Hulsbeek

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal heeft bekend gemaakt dat het landelijke gebied tussen de Schipleidelaan en het recreatieoord Het Hulsbeek nieuwe recreatieve impulsen moet krijgen.
 Dit maakt het voor agrariërs in deze contreien mogelijk alternatieven voor en/of bij hun bedrijf te starten zoals kleine boerderijcampings, boerderijkamers en Bed & Breakfast. Verder zou het gebied mogelijk een Eurocamping herbergen, welke momenteel zich op de omstreden locatie Toetersdennen wil vestigen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel