Hymer laat audit op Noord-Amerikaanse activiteiten uitvoeren

Erwin Hymer Group North America

Hymer laat audit op Noord-Amerikaanse activiteiten uitvoeren

De Erwin Hymer Group (EHG) onderzoekt momenteel de bedrijfsactiviteiten van Erwin Hymer Group North America (EHG NA). De eerste onderzoeken hebben onregelmatigheden in het rapportagesysteem van de onderneming aan het licht gebracht.

De Erwin Hymer Group heeft daarom het initiatief genomen om een uitgebreide audit door externe auditors uit te laten voeren. EHG zal handelen in overeenstemming met haar nultolerantiebeleid en wil de kwestie daarom volledig en volledig ophelderen. De details van het lopende onderzoek zullen niet verder worden besproken.

Geschorst

In de loop van het onderzoek zijn verschillende managers van Erwin Hymer Group North America geschorst. De Erwin Hymer Group heeft de managers van haar Noord-Amerikaanse vestiging opdracht gegeven om de lopende activiteiten van EHG NA en het externe onderzoek te steunen. De focus van de Erwin Hymer Group op haar producten, zakenpartners en klanten blijft ongewijzigd.

Overname

Thor Industries heeft aangekondigd dat het alle wettelijke goedkeuringen heeft ontvangen voor de overname van Erwin Hymer Group. Thor Industries verwacht dat de overname in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2018/19, dat op 30 april 2019 eindigt, zal worden afgerond. Op basis van het lopende onderzoek onderhandelen Thor Industries en de aandeelhouders van de Erwin Hymer Group over de afronding van de overname van de Erwin Hymer Group waarbij de Noord-Amerikaanse activiteiten buiten beschouwing worden gelaten.

Like dit artikel
Tweet dit artikel