Nieuw kampeerwagenterrein in Brugge

kampeerzaken.nlIn Brugge heeft de Vlaamse minister voor Toerisme deze week het eerste terrein voor kampeerwagens/campers geopend. Dit terrein, aan de rand van het historisch centrum van de stad, heeft 37 verblijfplaatsen en parkeerruimte voor 46 kampeerauto’s.
Het eerste erkende kampeerautoterrein in Vlaanderen werd vorig jaar in Nieuwpoort aan de Vlaamse kust geopend. Brugge kreeg als eerste kunststad een dergelijk verblijfsterrein. Volgens minister Bourgeois past de aanleg van dergelijke terreinen in de strijd tegen het ‘wildparkeren’. ‘Het ongeordend en regelloos kamperen en parkeren leidt tot overlast, daarom ben ik blij met deze nieuwe voorzieningen’, zei hij.
 
Vlaanderen speelt met de aanleg van kampeerautoterreinen in op de nog steeds voortgaande groei van van het kampeerautotoerisme. "Het is een markt, die sterk in opkomst is", aldus Bouirgeois. "Vorig jaar werden in dit land 2.200 nieuwe kampeerauto’s ingeschreven. Dat is een stijging van 60 procent ten in vergelijking met het jaar 2000. Ook in de buurlanden is er sprake van een sterke groei stijging.’
Volgens Bourgeois moet er intussen gewerkt worden aan de spreiding van het kampeerautotoerisme. "Heel vaak kunnen de kampeerautotoeristen niet echt goed terecht in Vlaanderen. De gebrekkige spreiding van de klassieke kampeerterreinen is daarvan mede de oorzaak. Die is nog niet aangepast aan de mobiele kampeerautogebruiker, en dat moet wel in snel tempo gebeuren", zei Geert Bourgeois.

Like dit artikel
Tweet dit artikel