Scherpere controle op vrij kamperen rond de Westeinderplas

Vanaf 1 april 2006, wanneer ook het komende kampeerseizoen gaat beginnen, gaat de gemeente Aalsmeer het vrij kamperen rond de Westeinderplas strenger controleren. In 2003 heeft de gemeenteraad de Kadernota Handhaving vastgesteld. Daarin is bepaald dat het vrij kamperen rond de Westeinderplas moet worden aangepakt om het natuurgebied niet te veel te belasten.
 De gemeenteraad heeft naar aanleiding van deze Kadernota op 14 maart 2006 de verordening op de openluchtrecreatie vastgesteld. In deze verordening staat aangegeven dat het binnen de gemeente Aalsmeer van 1 april tot 1 november alleen is toegestaan om als eigenaar van een perceel vrij te kamperen in hiervoor aangewezen gebieden. Het betreft de eilanden beneden de Beugel, de Zwet, de Dwarszwet en de Kleine poel.
Eigenaren moeten voor het vrij kamperen wel een ontheffing hebben. Deze ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Aalsmeer.
Meer info op www.aalsmeer.nl

Like dit artikel
Tweet dit artikel