Caravans waarschijnlijk per 1 mei 2009 naar 90 km/uur

kampeerzaken.nlZoals eerder vermeld gaat de maximum snelheid voor auto’s met aanhanger omhoog naar 90 kilometer per uur. Voordat die nieuwe snelheid in kan gaan dient echter eerst alle apparatuur waarmee de snelheid wordt gecontroleerd is aangepast. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat meldde onlangs dat die aanpassing waarschijnlijk op 1 mei 2009 gereed is.
Die apparatuur signaleert momenteel alle voertuigen boven een bepaalde lengte en hoogte. Bekeuringen van bijvoorbeeld touringcars met een 100 km/uur ontheffing, worden handmatig gecorrigeerd. Als auto’s met aanhangers en caravans straks sneller mogen dan vrachtwagens dient de apparatuur daar dus onderscheid tussen te kunnen maken. Het zou te veel rompslomp geven om dit allemaal handmatig te verwerken.
 Een fragment van de brief van minister Eurlings aan de voorzitter van de Tweede Kamer:
"Naar aanleiding van de vraag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 3 juni 2008 naar de invoeringsdatum van de hogere snelheid voor caravans kan ik u het volgende melden.
Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie past in samenwerking met de RDW de automatisering zodanig aan dat het mogelijk wordt op auto(snel)wegen voor aanhangers t/m 3,5 ton een maximumsnelheid boven de 80 maar niet boven de 90 km/u (plus marge) te handhaven. De benodigde aanpassing van het RVV 1990 wordt eveneens voorbereid.
Er wordt naar gestreefd de nieuwe regel tegelijkertijd met daartoe noodzakelijke wijziging van de bijlage Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, Wet Mulder) op 1 mei 2009 te laten ingaan."
Tot die tijd? Gewoon 80 km/uur, of misschien een bon…

Like dit artikel
Tweet dit artikel