Maximum snelheid op Vlaamse provinciale wegen gaat in 2017 naar 70 km/uur

Maximum snelheid Vlaanderen provinciale weg

Straks maximaal 70 km/u op alle Vlaamse provinciale wegen

BRUSSEL – In een poging om het aantal verkeersslachtoffers op de provinciale wegen in Vlaanderen weer te doen dalen, wordt er op deze wegen per januari 2017 een snelheidslimiet van 70 km/uur ingesteld.

Deze snelheidsbeperking is al van toepassing op een groot deel van de Vlaamse provinciale wegen, maar nu er sinds vorig jaar niet alleen een einde aan de daling van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen is gekomen maar zelf sprake is van een lichte stijging, is besloten om de snelheidslimiet van 70 km/uur op álle Vlaamse provinciale wegen in te gaan stellen.

Uit studies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt volgens de Vlaamse overheid dat de bestuurders zich binnen de bebouwde kom nog redelijk netjes aan de maximum snelheid houden maar dat dit buiten de bebouwde kom niet altijd het geval is waardoor er op deze wegen te veel verkeerslachtoffers vallen.

Omdat nu op het grootste deel van de provinciale wegen in Vlaanderen ook al die maximum snelheid van 70 km/uur geldt, dat bij iedere kruising met de nodige verkeersborden aan wordt gegeven, is er ook sprake van een besparing van enkele miljoenen. Deze borden zijn, als de maximum snelheid van 70 km/uur overal geldt, immers niet meer noodzakelijk. De nieuwe regeling wordt van toepassing per 1 januari 2017 zodat de wegbeheerders voldoende tijd hebben om de circa 16.000 verkeersborden te verwijderen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel