Nieuwe aanpak Natuurkampeerterreinen Staatsbosbeheer

kampeerzaken.nlDe laatste jaren schommelt het aantal Natuurkampeerterreinen in Nederland tussen de 130 en de 140 terreinen, en ieder jaar komen er terreinen bij, en komen er enkele te vervallen.

 

Helaas neemt het aantal overnachtingen de laatste tien jaar langzaam af. Staatsbosbeheer, dat een veertigtal Natuurkampeerterreinen beheert, wil ook in de toekomst graag het kamperen in de natuur blijven aanbieden maar kan dat alleen als de terreinen rendabel kunnen worden geëxploiteerd. Daarom heeft Staatsbosbeheer onder 2500 natuurkampeerders een onderzoek gehouden naar de wensen ten aanzien van de inrichting en de voorzieningen van de terreinen.


 

Naar aanleiding hiervan heeft Staatsbosbeheer besloten om door te gaan met twee nieuwe concepten voor de haar beheerde Natuurkampeerterreinen, om de doelgroep met een zo breed mogelijk aanbod te bedienen. Vier Natuurkampeerterreinen zullen worden ingericht als ‘comfortabel terrein’, zoals De Kijl in Schoonoord (DR). De resterende Natuurkampeerterreinen (ongeveer 30) blijven gehandhaafd als puur terrein. Hier worden wel de sanitaire voorzieningen aangepast en het toezicht en het ophalen van huisvuil verbeterd.

 

Helaas zal een zestal terreinen worden gesloten, namelijk Grinspôle, Schipborg, De Beukenhegge, Hooghalerzand, Altena en Tonnenberg. Afgelopen jaar werden ook al vier Natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer gesloten.

 

Voor de goede orde: dit betreft uitsluitend de Natuurkampeerterreinen die door Staatsbosbeheer worden beheerd, totaal blijven er gewoon rond de 135 Natuurkampeerterreinenbestaan.

Like dit artikel
Tweet dit artikel