Nederlanders blijven bezuinigen op vakantie

Bodenmeer Duitsland

Duitsland blijft het populairste vakantieland

DEN HAAG – De economische crisis houdt de Nederlandse vakantiemarkt nog altijd in zijn greep. Ook afgelopen jaar daalde het aantal vakanties die we ondernamen weer, met een half miljoen naar ruim 35 miljoen.

Deze daling van anderhalf procent wordt veroorzaakt doordat er minder Nederlanders op vakantie gingen. De Nederlanders die wél op vakantie gingen, deden dit weer even vaak als in 2013, namelijk gemiddeld 2,8 maal per jaar. Ook bleven de totale bestedingen aan vakanties ongeveer gelijk aan 2013. Deze gegevens zijn afkomstig van de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research.


Minder dan 80% van de Nederlanders op vakantie
Uit dit onderzoek blijkt ook dat het aantal Nederlanders dat  in 2014 één of meerdere keren op vakantie gaat, is gezakt tot to’n 12,5 miljoen. Dat betekent dat minder dan 80% van de Nederlanders op vakantie gaat. Dit percentage is sinds 2000 niet meer zo laag geweest. Er werden in totaal werden ruim 35 miljoen vakanties ondernomen in binnen- of buitenland, dit is een kleine daling van 1,5% ten opzichte van vorig jaar. De daling in het jaar ervoor bedroeg 3%.

Vaker op kortere vakanties
De Nederlanders gingen vorig jaar gemiddeld genomen ook wat korter op vakantie. Daardoor steeg het aantal korte vakanties (t/m 7 dagen) 2% naar 19,3 miljoen. Het aantal lange vakanties daalde weer met 5% naar 15,8 miljoen.
Opvallend is de daling van de binnenlandse vakanties. Het aantal binnenlandse vakanties daalde afgelopen vakantiejaar met zo’n 300.000 gedaald naar 17,2 miljoen (-2%). De badplaatsen aan de Noordzee waren met 2,2 miljoen vakanties de grootste trekpleister, gevolgd door de Veluwe.

Ook het aantal buitenlandse vakanties daalde licht, namelijk met 1% zodat er in totaal ongeveer 17,9 miljoen vakanties naar het buitenland werden ondernomen. Duitsland was net als het jaar er voor de populairste buitenlandse vakantiebestemming, met Frankrijk en Spanje op de tweede respectievelijk derde plaats. Daarmee werd de oude nummer drie, België, voorbijgestreefd, dit land staat nu op de vierde plaats.

Like dit artikel
Tweet dit artikel