Nederlanders gaan weer meer geld aan vakanties uitgeven

nederlanders vakantie

Nederlanders besteden weer meer aan vakantie

ZOETERMEER -Nederlanders hebben door de economische crisis de afgelopen jaren steeds minder aan vakanties uitgegeven. Gelukkig kwam er vorig jaar een einde aan daling en was er zelfs sprake van een lichte stijging.

Dit jaar gaat het nog beter, de stijging van de vakantiebestedingen lijt door te zetten. Goed nieuws dus voor de vakantiebranche, in de aanloop naar de vakantiebeurs die volgende maand plaatsvindt.

Uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO Research blijkt dat de Nederlanders vorig jaar in totaal ruim 35 miljoen vakanties hebben ondernomen. Ruim de helft daarvan, 17 miljoen vakanties, waren in eigen land. Voor het eerst sinds 2012 namen de bestedingen aan vakanties weer toe, namelijk met 3%). De totale bestedingen aan vakanties groeiden naar bijna 16 miljard euro.

Iets minder vaak op vakantie
In 2015 gingen zo’n 12,7 miljoen Nederlanders een of meerdere keren op vakantie geweest. Dat komt overeen met 80% van de bevolking. Dit betekent een lichte stijging (+100.000) ten opzichte van 2014. De Nederlanders die op vakantie gingen, deden dit wel iets minder vaak dan in 2014. De gemiddelde vakantiefrequentie daalde namelijk iets, van 2,80 naar 2,77 vakanties per vakantieganger. Er werden in totaal 35,1 miljoen vakanties ondernomen in binnen- of buitenland. Dit aantal is gelijk aan vorig jaar.

Uitgaven met half miljard gestegen
In totaal hebben Nederlanders in 2015 zo’n 16 miljard euro aan vakanties uitgegeven, waarvan zo’n 13 miljard in het buitenland en 3 miljard in eigen land. Ten opzichte van 2014 zijn de totale vakantiebestedingen met 500 miljoen euro gestegen (+3%). Van deze relatief sterke stijging profiteerden zowel eigen land (+4%) als het buitenland (+3%).

Spanje grootste groeier
Het aantal buitenlandse vakanties is het afgelopen jaar licht gestegen. In totaal werden er zo’n 18,1 miljoen vakanties naar het buitenland ondernomen, een stijging van zo’n 150.000 vakanties (+1%).

Duitsland nummer 1
Net als vorig jaar voert Duitsland de top tien van buitenlandse vakantiebestemmingen aan met zo’n 3,4 miljoen vakanties, gevolgd door Frankrijk met 2,6 miljoen. Het aantal vakanties bleef voor Duitsland en Frankrijk vrijwel gelijk aan vorig jaar. De nummer drie – Spanje – zag het aantal vakanties wederom flink groeien (+6%). Opvallend was verder dat Griekenland, ondanks alle problemen van afgelopen jaar, slechts een bescheiden min noteerde (-4%).

Aantal vakanties in eigen land licht gedaald
Het aantal binnenlandse vakanties is het afgelopen vakantiejaar met zo’n 200.000 gedaald naar 17 miljoen (-1%). De daling kwam in z’n geheel voor rekening van de zogenaamde vaste standplaatsvakanties (vakanties in eigen tweede woningen, boten, stacaravans e.d.). Vakanties in accommodaties die gehuurd worden, lieten groei zien (+1%). Met name vakanties in een bungalow(park) waren in trek (+4%). Evenals voorgaande jaren waren de Noordzeebadplaatsen met 2,2 miljoen vakanties de populairste vakantieregio in eigen land. De Veluwe volgt met 1,9 miljoen vakanties op de tweede plaats. Het aantal vakanties in de Noordzeebadplaatsen daalde licht (-2%), terwijl de Veluwe een lichte plus liet zien (+1%).

Like dit artikel
Tweet dit artikel