Nederlandse vakantiemarkt groeit

Nederlanders vakantie

Nederlandse vakantiemarkt groeit

NBTC-NIPO Research presenteerde op de Vakantiebeurs, die gisteren van start ging, de trends en verwachtingen van de Nederlandse vakantiemarkt. Uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2017 blijkt dat het aantal vakanties dat de Nederlanders hebben ondernomen, het afgelopen jaar met 3% te zijn toegenomen.

De Nederlanders ondernamen het afgelopen jaar 36,7 miljoen vakanties. Meer dan de helft van het aantal vakanties was in het buitenland (19,1 miljoen). Het aantal buitenlandse vakanties steeg ten opzichte van 2016 met 7%. Het aantal vakanties in Nederland bleef met 17,6 miljoen vakanties gelijk aan het voorgaande jaar.

Bestedingen met 8% gestegen

Uit het onderzoek van NBTC-NIPO Research bleek verder dat de Nederlanders in 2017 gezamenlijk 16,8 miljard euro aan hun vakanties besteedden. Daarmee stegen de bestedingen aan vakanties behoorlijk, namelijk met 8% ten opzichte van 2016.

De Nederlanders hebben in 2017 in totaal zo’n 16,8 miljard euro aan vakanties uitgegeven. Daarvan werd zo’n 13,8 miljard in het buitenland besteed en 3 miljard in eigen land. Ten opzichte van 2016 zijn de totale vakantiebestedingen met ruim een miljard euro gegroeid. Deze groei kwam geheel voor rekening van de buitenlandse vakanties (+9%) terwijl de bestedingen aan binnenlandse vakanties met slechts 1% zijn gestegen.

Vaker op vakantie

Veel Nederlanders gaan veel vaker dan één keer per jaar op vakantie. En dat worden er steeds meer. In 2017 zijn ruim 13 miljoen Nederlanders (82% van de bevolking) één of meerdere keren op vakantie geweest. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2016, namelijk bijna een kwart miljoen meer. En de Nederlanders gingen vorig jaar ook nog eens iets vaker dan het jaar ervoor. In totaal werden 36,7 miljoen vakanties ondernomen in binnen- of buitenland; een stijging van 3% ten opzichte van 2016.

Meer buitenlandse vakanties dan ooit

Nog nooit eerder werden er zoveel buitenlandse vakanties door Nederlanders ondernomen als in 2017. Duitsland staat net als voorgaande jaren op de eerste plaats in de top tien van buitenlandse vakantiebestemmingen. Ongeveer 3,5 miljoen vakanties werden in Duitsland doorgebracht, wat een lichte daling betekent ten opzichte van 2016 (- 2%). Frankrijk, dat op de tweede plaats staat, zag het aantal vakanties stijgen met 7%. Voor de nummer drie – Spanje – groeide het aantal vakanties voor het vierde achtereenvolgende jaar fors (+ 9%). Ook Griekenland, dat de afgelopen jaren minder in trek was door onder meer de vluchtelingencrisis, zag het aantal vakanties van Nederlanders weer flink stijgen (+40%). Het aantal vakanties van Nederlanders naar Turkije daalde fors, als gevolg van terreur(dreiging) en politieke onrust (- 40%). Turkije valt daarmee voor het eerst sinds vele jaren weer buiten de top 10 van meest populaire bestemmingen van Nederlanders.

Veluwe is meest bezochte regio in Nederland

Het aantal binnenlandse vakanties is het afgelopen vakantiejaar gelijk gebleven met 17,6 miljoen. Groei was er voor de korte vakanties (+2%), de lange vakanties lieten daarentegen een daling zien (-7%). Redenen hiervoor zijn onder andere de gunstige economische omstandigheden (stimuleert vooral vraag naar buitenlandse vakanties) en het matige zomerweer van afgelopen jaar. De Veluwe was het afgelopen jaar het meest in trek in eigen land. Daarmee was de Veluwe voor het eerst populairder dan de Noordzeebadplaatsen, die vele jaren de ranglijst van populaire binnenlandse vakantieregio’s aanvoerden.

Positieve verwachtingen voor 2018

Mede op basis van grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van Nederlanders verwacht NBTC-NIPO Research voor 2018 een verdere groei van het aantal vakanties. De sterk groeiende economie kan daarbij als belangrijkste verklaring worden gezien. Dat positieve gevoel kan mogelijk wat worden getemperd door geopolitieke spanningen en (angst voor) terreuraanslagen. De consument gaat graag op vakantie en zal kiezen voor bestemmingen die als veilig worden ervaren.

Like dit artikel
Tweet dit artikel