NKC start met dieselclaim tegen Fiat

NKC dieselclaim Fiat

NKC start met dieselclaim tegen Fiat

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) is een ‘dieselclaim’ tegen Fiat begonnen. Dit omdat Fiat de software van de auto’s met dieselmotor zo zou hebben geprogrammeerd dat deze tijdens testomstandigheden wél aan de emissie-eisen voldeden, maar in de praktijk niet.

Die motoren zaten onder anderen in de Fiat Ducato, een bestelwagen die ontzettend veel gebruikt wordt als basisvoertuig voor campers. Waarschijnlijk is de Fiat Ducato zelfs het populairste basisvoertuig onder de camperbouwers, al zijn er inmiddels veel concurrenten bijgekomen.

Dieselclaim

Die dieselclaim is een onderwerp dat de aandacht trekt van zowel consumenten als de auto-industrie. Het betreft campers met een 2.0- t/m 3.2-liter Fiat-dieselmotor (Euro 5 en Euro 6) die in de jaren 2009 tot 2019 op de markt zijn gebracht. Hierbij gaat het de NKC om het feit dat Fiat consumenten niet goed zou hebben voorgelicht over de technische specificaties van deze voertuigen, waaronder het motorvermogen, brandstofverbruik en de emissieniveaus. Juridisch gezien richt de claim zich op mogelijke misleiding en niet-naleving van consumentenrechten.

De rol van de NKC

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) speelt een centrale rol in de dieselclaim tegen Fiat en stelt zich op het standpunt dat actie geboden is. De organisatie gelooft dat een eventuele genoegdoening het beste in onderling overleg met de aansprakelijke partijen bereikt kan worden.

Mocht dit geen uitkomst bieden, dan is de NKC van mening dat de beoordeling van de sjoemelsoftware aan de rechter moet worden voorgelegd. Dit is een proces dat gerichte expertise en ook een lange adem vereist. Daarom heeft de NKC aansluiting gezocht bij de Dieselclaim van de Consumentenbond en ConsumentenClaim, organisaties die veel ervaring hebben op het terrein van massaclaims.

Consumenten en de Claimservice

NKC dieselclaim FiatConsumenten die eigenaar zijn van de betreffende dieselmodellen kunnen deelnemen aan de claim via Claimservice.nl. Deze dienst faciliteert het proces en biedt informatie over de rechten en mogelijkheden van de consument. Het benadrukt de objectiviteit en het belang van een eerlijke behandeling.

Vergelijking met Duitsland

In Duitsland zijn soortgelijke gevallen van dieselclaims aan de orde geweest, wat een interessante vergelijking biedt met de situatie in Nederland. De technische en juridische aspecten van deze claims vertonen uiteraard de nodige overeenkomsten, maar er zijn ook belangrijke verschillen in de benadering en afhandeling. Zo heeft de Duitse wetgeving andere bepalingen met betrekking tot de rechten van consumenten en de verantwoordelijkheden van fabrikanten.

Like dit artikel
Tweet dit artikel