Pas op met melamine en bamboe campingservies

melamine en bamboe campingservies gevaarlijk

Pas op met melamine en bamboe campingservies

Wie melamine kunststof (camping)servies heeft waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt, wordt door de NVWA aangeraden om dit niet meer te gebruiken.

Volgens de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bestaat een kans dat er te veel formaldehyde in het voedsel of drinken terecht komt.

Daarom laat de NVWA de importeurs en aanbieders van deze producten weten dat zij de producten direct uit de handel moeten halen. Voor de goede orde: het betreft hier melamine kunststof serviesgoed waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt. De NVWA zal handhavend optreden als deze producten nog in Nederland worden aangeboden. Voor wie in het bezit is van dit soort serviesgoed of campingservies dat voor 100% van de kunststof melamine is gemaakt: het Voedingscentrum om dit servies niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Duurzaam

Het melamine serviesgoed met bamboe is de laatste tijd steeds populairder. Dit vanwege de vermeende duurzaamheid. Het wordt verkocht als ‘bamboe’. Maar eigenlijk is het gewoon melamine kunststof waar bamboevezels aan zijn toegevoegd. En ze blijken schadelijk voor de gezondheid te kunnen zijn, doordat ze stoffen als formaldehyde en melamine afgeven. Deze kunnen bij te hoge hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid zijn.

Onderzoek

Het NVWA heeft een eigen verkennend onderzoek uitgevoerd, op basis van signalen uit de EU. Hierbij heeft de NVWA diverse bekers, kommen en mokken bemonsterd en onderzocht. Tijdens het onderzoek bleek dat bij een aantal artikelen de zogenoemde migratielimiet voor formaldehyde behoorlijk werd overschreden. Er komt bij gebruik van het servies dus te veel formaldehyde vrij, dat in het eten of drinken terechtkomt.

Risico’s

Vervolgens is het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA gevraagd wat het risico is van het gebruik van dit serviesgoed. Aan de hand hiervan onderzocht BuRO vanaf welk afgifteniveau van formaldehyde er sprake is van een gezondheidsrisico. Het heeft ook onderzocht of van de afgifte van formaldehyde van de producten uit het verkennende onderzoek effecten op de gezondheid worden verwacht. Gebleken is dat de afgifte van formaldehyde hoger was als er bamboe in het onderzochte servies aanwezig was.

Klachten

Een teveel aan formaldehyde in voedsel en drinken kan nadelige effecten op de gezondheid hebben. Het kan leiden tot maagirritatie en maagzweren. Daarom adviseert BuRO om alle kunststof serviesgoed waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt, niet (meer) te gebruiken. Ook wil men dat dergelijke producten van de markt moeten worden gehaald. De toevoeging van bamboe- en maisvezels aan kunststof serviesgoed is ook beoordeeld door de EU-voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De veiligheid kan daarom niet worden gegarandeerd. Daarom is het toevoegen van bamboe- en maisvezels aan kunststof gebruiksartikelen zoals serviesgoed ook niet toegestaan.

Van de markt halen

Er is vanuit de Benelux-landen een brief aan de importeurs en leveranciers van deze artikelen gestuurd. Daarin wordt hen opgedragen om bamboe-melamine kunststof servies per direct van de markt te halen. In de brief kondigen de Benelux-landen ook aan dat er zal worden gehandhaafd op het verbod op niet toegelaten toevoegingen in kunststof gebruiksartikelen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel