Eigen paspoort voor kinderen vanaf 26 juni 2012

kampeerzaken.nlVanaf 26 juni 2012 moeten ook kinderen in het bezit zijn van een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart, waar voorheen werd volstaan met een bijschrijving in het paspoort van de ouders.

 

De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun ouder(s) of de voogd komt op 26 juni 2012 te vervallen. Dit besluit is in 2009 genomen door de Europese Unie en maakt onderdeel uit van de Europese Verordening. Kinderen moeten dan een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.


 

Dit besluit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een aanzienlijk hoger aantal aanvragen dan normaal. Daardoor kan de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart fors oplopen aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Wanneer uw kind vóór 1 september naar het buitenland gaat of vóór die datum 14 jaar is geworden dan heeft uw kind een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig. Men roept u dan op de aanvraag daarvoor zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen worden geleverd. Houdt u er rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een spoedaanvraag te doen.

De keuze om een paspoort dan wel een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen, kan van de volgende zaken afhangen:

• Met een Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar lidstaten van de Europese Unie, te weten: Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.
• Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig
 

Voor de meest uitgebreide- en aanverwante informatie omtrent deze nieuwe regeling kunt u de website raadplegen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

(klik op de foto voor een vergroting)

Like dit artikel
Tweet dit artikel