Slimme Smarttank afvalwatertank hoeft amper geledigd te worden

Smarttank vuilwatertank filter

Slimme Smarttank afvalwatertank hoeft amper geledigd te worden

Hoewel het natuurlijk het beste is om de inhoud van de vuilwatertank altijd in de daarvoor bestemde afvoer te ledigen, is dat niet altijd goed mogelijk of heel lastig. Daarom schiet het regelmatig en bijtijds ledigen van de vuilwatertank er wel eens bij in.

Als het regelmatig ledigen van de vuilwatertank inderdaad niet goed mogelijk is of te veel gedoe oplevert, kan de Smarttank een oplossing zijn. Deze wordt onder de afvoerslang geplaatst en reinigt het afvalwater in twee fasen.

Voldoet aan geldende waterkwaliteitsnormen

De Smarttank is in feite een slimme vuilwatertank die het vuilwater zodanig reinigt, dat men het restant in het gras weg kan laten lopen. Door het gebruik van een Smarttank kunnen camperaars en caravanners over het algemeen voldoen aan de geldende waterkwaliteitsnormen zoals die opgesteld zijn door de IBA (Individuele Behandeling Afvalwater).

Filters en bezinking

Smarttank vuilwatertank filterDe Smarttank kan gebruikt worden bij caravans en campers en bestaat uit twee reservoirs en meerdere filters. Als de Smarttank onder de afvoerslag wordt geplaatst wordt het afvalwater in het eerste reservoir opgevangen. Vervolgens wordt het afvalwater middels een ecofilter gefilterd. Dit is de eerste fase van de reiniging. Als het afvalwater door dit filter heen is, komt het automatisch in het tweede reservoir terecht. In dit reservoir vindt de zogenaamde na-bezinking plaats. Vervolgens gaat het water door twee XXL-zeeffilters heen. Het resterende en gereinigde water kan daarna, door het openen van de overloopkraan, weglopen en op een geleidelijke, langzame manier in de bodem worden opgenomen.

De zwaarste en meest volumineuze component – het water – wordt op die manier steeds automatisch afgevoerd. Daardoor is het meestal voldoende om de Smarttank tijdens een vakantie slechts één keer te ledigen.

De Smarttank is verkrijgbaar bij diverse camper/caravanspecialisten en heeft een adviesprijs van €59,95.

Like dit artikel
Tweet dit artikel