Staatsbosbeheer verkoopt natuurgebieden

Staatsbosbeheer (SBB) gaat stukken van twee natuurgebieden in Overijssel in de verkoop zetten. Want ook SBB moet, zoals opgedragen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte 1, in de periode 2013-2017 een bijdrage leveren in het terugdringen van het begrotingstekort. SBB moet in totaal 100 miljoen euro bezuinigen en gaat daarom natuurterreinen die buiten de Ecologische Hoofdstructuur liggen nu verkopen.

kampeerzaken.nlHet gaat om in totaal 17.000 hectare grond. De eerste terreinen die verkocht worden liggen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden in Overijssel. Hierbij gaat om 128 hectare in de omgeving van het dorp Daarle. Deze 128 hectare is verdeeld in 76 kavels, die dit voorjaar in vier fases aangeboden worden. In de eerste fase gaat het om 16 kavels. Later wordt ook het 21 hectare grote natuurgebied Bruineveld verkocht. De opbrengst van de totale verkoop gaat
rechtstreeks naar de Staatskas.

Perceel in Daarle (foto: Troostwijck)


 

Recreatiekans?
Een belangrijk deel van de percelen die te koop zijn gezet, heeft in het bestemmingsplan een natuurgerichte invulling. Of je daar een natuurkampeerterrein op mag vestigen (recreatiekans) of het gebied mag afsluiten (recreatiebedreiging) staat omschreven in de details van het bestemmingsplan. Ook de Flora- en faunawet bepaalt wat je kunt doen met het gebied. De nieuwe eigenaar heeft altijd nog de mogelijkheid om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. De bestemmingsplannen van de natuurgebieden die nu in de verkoop zijn, worden bewaakt door de provincie Overijssel.

Bieden
Het bedrijf Troostwijk Vastgoed Verkoop voert de verkoop uit namens Staatsbosbeheer. Via de website www.troostwijkvastgoedverkoop.nl kan iedere belangstellende een bod uitbrengen op een natuurterrein. Op de website van Troostwijk is ook meer informatie te vinden over de natuurterreinen, de start van de verkoop en het verkoopproces.

Meer informatie: Staatsbosbeheer

Meer informatie: Troostwijk Vastgoed Verkoop

 

Like dit artikel
Tweet dit artikel