Boerencampings krijgen meer mogelijkheden

kampeerzaken.nlDe Stichting Vrije Recreatie (SVR) zet zich al sinds jaar en dag in voor het kamperen bij de boer. Gemeenten en campings waren tot dit jaar gebonden aan de Wet op de Openluchtrecreatie, waardoor de mogelijkheden voor boerencampings vrij beperkt waren. Nu deze wet per 1 januari jl. is komen te vervallen moeten gemeenten zelf de regelgeving voor campings vaststellen. De SVR heeft derhalve uitgebreid naar de gemeenten toe gecommuniceerd om de belangen van de boerencampings en andere kleinschalige kampeermogelijkheden te behartigen.
Uit een recent gehouden enquete van de SVR blijkt dat bij bijna 65% van de gemeenten die klaar zijn met hun nieuwe regelgeving, de mogelijkheden voor het kamperen bij de boer zijn verruimd. Hulde voor de SVR dus wat ons betreft.
 
Voor de goede orde nog even het persbericht van de SVR:
GEMEENTEN VERRUIMEN OP GROTE SCHAAL KAMPEERBELEID BIJ BOER EN PARTICULIER
Meerkerk, april 2008 – Op 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie officieel vervallen. Gemeenten zijn daarvan ongeveer 3 jaar geleden op de hoogte gebracht, evenals van het feit dat gemeenten geacht werden per die datum zelf een regeling klaar te hebben. Dat is zeker geen eenvoudige taak.
Daarom heeft de Stichting Vrije Recreatie (SVR), die zich speciaal inzet voor het Kamperen bij de Boer, in de afgelopen jaren met een zekere regelmaat de gemeenten informatie toe-gestuurd over de positie van het kleinschalig kamperen en hen aangeboden om de bij de Stichting aanwezige kennis en ervaring op dit specifieke terrein met hen te delen.
Natuurlijk is dit contact met gemeenten ook bedoeld om – waar mogelijk en verantwoord – in de door de gemeente te maken regelingen de positie te versterken van boer en burger die kleinschalige kampeermogelijkheden aanbieden. De SVR maakt daar ook geen geheim van.
De Stichting Vrije Recreatie maakt met voldoening bekend, dat van de gemeenten die daar tot nu toe op gereageerd hebben, bijna 65% voor het kamperen bij boer en particulier méér mogelijkheden heeft gecreëerd dan voorheen!
Omdat de SVR uit het veld signalen ontving dat diverse gemeenten de deadline niet hebben gehaald en nog bezig zijn met het ontwerpen van de regelingen, stuurde de SVR in februari j.l. aan alle gemeenten nog een korte nota met de titel “De toekomst van het buitengebied”.
In die nota wordt betoogd dat vooral de kleinere bedrijven in de agrarische sector door schaalvergroting moeilijke tijden tegemoet gaan en dat de toekomst voor het buitengebied ligt in het combineren van het boeren met andere functies. Dat vraagt om een verruimd faciliterend beleid, waaronder het beleid ten aanzien van kamperen bij boeren en buitenlui.
Met de nota stuurde de SVR de gemeenten een vragenlijstje toe, waarop door de meeste gemeenten is gereageerd. Op de vraag “heeft de gemeente haar kampeerbeleid aangepast?” antwoordt een ruime meerderheid bevestigend, maar op de vraag “heeft u uw bestemmings-plan reeds gereed?” antwoordt (slechts) 45% van de gemeenten met “ja”. De overigen zijn er nog volop mee bezig.
Voor de SVR is van belang het antwoord op de vraag “is of zal in de reeds vastgestelde of af te ronden regelingen voor het kamperen bij boer en particulier, de door de SVR bepleite verruiming van het kleinschalig kamperen worden bekrachtigd?”. Bijna 65% antwoordt daar op met “ja”.
De populariteit van het kamperen bij de boer stijgt nog steeds. Bewijs daarvan is ondermeer de enorme belangstelling voor de SVR-Vakantiebeurzen met meer dan 30.000 bezoekers en de dagelijkse aanmelding van tientallen donateurgezinnen (recreanten).
Dit vraagt om vergroting van de mogelijkheden voor het kleinschalig kamperen.
SVR en heel recreërend Nederland prijzen zich gelukkig dat bijna 65% van de gemeenten bereid is te kiezen voor de vitaliteit en het duurzaam in stand houden van het platteland.
(Foto: Karsten Tenten & Outdoor)

Like dit artikel
Tweet dit artikel