Terugroepactie Thule/Omnistore

Terugroepactie Thule/Omnistore luifels

Terugroepactie Thule/Omnistore

Thule wil iedereen graag attent maken op een terugroepactie waarbij de veiligheid in het geding is. Het betreft hier Thule/Omnistore luifels van het type TO 8000 en TO 9200 met een geïntegreerde 220V Nice buismotor.

Er is – naar aanleiding van de bevindingen van een kwaliteitscontrole – een vrijwillige terugroepactie georganiseerd voor de luifels die zijn gemaakt tussen juni 2016 en juli 2019.

Alleen bij luifels met buisvormige 220 Volt-motoren

Er is sprake van een mogelijk defect aan de buisvormige 220 Volt-motoren van de Thule Omnistor Nice Erafit of de Thule Omnistor Nice Eramat buisvormige luifelmotoren. Het betreft hierbij het verbindingselement dat zich tussen de rolas en de buismotor van de luifel bevindt. Door dit defect kan – gelukkig slechts in zeldzame gevallen – de luifel ongecontroleerd opengaan. Dit kan schade en letsel kan veroorzaken aan personen of voorwerpen indien die in de weg staan. Een nog groter veiligheidsrisico kan ontstaan als de luifel zich tijdens het rijden opent. In alle gevallen geldt dat een luifel die door dit defect geopend is, niet meer gesloten kan worden. Ook de noodzwengel brengt dan geen uitkomst. Daarom wordt aangeraden om het productielabel te controleren en – mocht het inderdaad een van deze luifels betreffen – contact met Thule op te nemen.

Productiedatum staat op label

Terugroepactie Thule/Omnistore labelDe productiedatum staat op het zogenaamde productielabel. Het zit bij de Thule Omnistor TO 8000 op een andere plaats dan bij de TO 9200, zoals je op bijgaande afbeelding kunt zien. De productiedatum staat rechtsonder op het label en wordt in een zescijferig getal aangegeven. De eerste twee cijfers geven de dag van productie aan. Het derde en vierde cijfer geven de maand aan. De laatste twee cijfers geven het productiejaar aan. In het voorbeeld hiernaast staat er 300119. Dat betekent dat deze luifel werd geproduceerd op 30/01/2019, namelijk: 30 = de 30e, 01 = januari en 19 = 2019.

Let ook op bij vervangingsmotoren

Valt de productiedatum niet binnen de periode, maar is in de periode van 1 juni 2016 tot 31 augustus 2019 wel de luifelmotor vervangen? Of is de luifel in die periode met een motor uitgerust? Ook dan valt de luifel mogelijk onder de terugroepregeling. Die datum kun je eventueel controleren op de service-factuur of bij de dealer.

Niet voor luifels met handbediening en 12 Volt motor

Heeft jouw Thule Omnistor luifel handbediening of een 12V motoraandrijving? Die vallen niet onder de terugroepactie.

Neem contact op met Thule

Als jouw luifel tot de genoemde exemplaren van de terugroepactie, kun je het beste op de website van Thule kijken hoe je contact met Thule op kunt nemen. Je kunt ook gratis de algemene Thule klantenhotline bellen op 00 800 62620000 of een e-mail sturen naar thule-recall230V@thule.com.

Like dit artikel
Tweet dit artikel