Terugroepactie Truma

Truma terugroepactie

Truma roept bepaalde producten terug

ZOETERMEER – Veiligheid gaat voor alles, en zeker las het om gas gaat. Truma heeft ontdekt dat bepaalde Truma gas-buitenstopcontacten alsmede twee koppelingen voor de gasafname niet voldoen aan de veiligheidseisen die Truma voor haar producten hanteert.

Dit zou onder ongunstige omstandigheden kunnen leiden tot een lek. Er is voor zover Truma weet nog geen kwaad door geschied. Truma heeft uiteraard wel een terugroepactie voor deze producten opgezet.

Truma terugroepactieOm elk risico te vermijden heeft Truma besloten dat alle betrokken producten moeten worden vervangen. De terugroepactie betreft uitsluitend producten met een gele greepkap en codering. De kans dat de fout optreedt, is zeer klein. Desondanks verzoekt Truma kampeerders om de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Zorg ervoor, dat de gasinstallatie meteen buiten gebruik wordt gesteld. Sluit daarvoor de flessen of de gastank of de externe gastoevoer. Als het gas-buitenstopcontact aan een afzonderlijke afsluitkraan (bijv. aan het zogenoemde ventielblok) is aangesloten, is het voldoende om alleen deze afsluitkraan te sluiten.
  • Als er een dekzeil is, moet u zorgen voor een goede ventilatie.
  • Controleer de codering onder aan de gele greepkap (afbeelding 1 onderaan). Daarvoor moet u eventueel de ring draaien om de codering af te kunnen lezen. Let erop dat er tijdens de controle geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn.
  • Truma terugroepactieAls het product een codering heeft van …01-2016… tot …01-2017…, neem dan voor een kosteloze vervanging contact op met de dealer, een servicepartner van Truma of het Truma servicecentrum. Alleen opgeleid, gekwalificeerd personeel mag het product vervangen. Dit kan in enkele stappen worden gedaan. Gebruik de gasinstallatie niet totdat het product vervangen is! Open de afzonderlijke afsluitkraan (bijvoorbeeld aan het zogenoemde ventielblok) niet opnieuw!
  • Als het product een andere codering heeft dan in de tabel in de foto, kan de gasinstallatie zonder bezwaar weer worden gebruikt.

Bij vragen kunnen klanten contact opnemen met het Truma Service Centrum:

Like dit artikel
Tweet dit artikel