Tolgeld Duitsland waarschijnlijk alleen op hoofd- en snelwegen

Autobahn Duitsland

Tolgeld straks alleen op Autobahn en provinciale wegen?

ZOETERMEER – De plannen van de Duitse overheid om tolgeld te gaan heffen op autosnelwegen en andere doorgaande wegen lijken te worden gewijzigd. Het vanaf 2016 verplichte Duitse tolvignet zal, al loopt de berichtvoering daaromtrent nogal uiteen, vooralsnog alleen gaan gelden op autosnelwegen en de provinciale hoofdwegen.

Dit zou volgens de Duitse krant Bild am Sonntag in een aangepast plan van verkeersminister Dobrindt staan.

 

Kritiek op aanvankelijke plannen

Er was natuurlijk ook forse kritiek uit binnen- en buitenland op de aanvankelijke plannen van Dobrindt. In Duitsland was men bang dat het voor de Duitse economie tamelijk belangrijke grenstoerisme voor een groot deel zou verdwijnen als er op alle wegen een tolvignet verplicht zou worden gesteld. De kritiek uit het buitenland betrof het feit dat de Duitse automobilist gecompenseerd zou worden voor die hogere kosten waardoor de tol dus eigenlijk alleen voor buitenlanders zou gelden.

Om het lokale grensverkeer weer mogelijk te maken maakt de Duitse verkeersminister nu een uitzondering voor lokale wegen. Uiteraard stuit ook het aangepaste plan weer op de nodige kritiek omdat dan weer wordt gevreesd voor een overbelasting van de lokale wegen. De Duitse Groenen stellen bovendien dat het voor de automobilist verre van duidelijk is waar de uitzondering wel en niet van toepassing is. Bovendien moet er nog worden getoetst of de tolheffing wel toelaatbaar is volgens het Europese recht.

Like dit artikel
Tweet dit artikel