Verbod op LPG tanken campers wordt versoepeld

LPG installatie camper

Binnenkort meer mogelijkheden om op LPG te koken en stoken

DEN HAAG – De Nederlandse wetgeving staat het wel toe dat campers zijnvoorzien van een goedgekeurde LPG-installatie die niet alleen voor de aandrijving bestemd is, maar staat weer niet toe dat campereigenaren die LPG-tank in Nederland aan de pomp vullen.

Dat gaat binnenkort waarschijnlijk veranderen, dan wordt het voor campereigenaren om het veel goedekopere LPG te gebruiken voor de verwarming, koelkast, boiler of kookplaat van hun camper.

Tot nu toe moeten camperigenaren hopen dat de pomphouders een oogje dichtknijpt en het zo oogluikend toestaat dat de LPG-tank van de camper wordt volgetankt terwijl de LPG ook voor verwaming en dergelijke wordt gebruikt. Het is natuurlijk ook heel lastig of zelfs bijna onmogelijk voor hen om te kunnen zien of de LPG-installatie niet alleen voor de aandrijving van de camper maar ook voor andere zaken wordt gebruikt.

De NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) is al een tijd in de weer om een versoepeling voor dit nogal inconsequente en ook vrij onlogische verbod te bewerkstellingen. En zo te zien nioet zonder succes want  er is onlangs in de Staatscourant een wetvoorstel gepubliceerd waarin wordt vermeld dat een LPG-automaat straks wél brandstof mag leveren die niet uitsluitend ten behoeve van de aandrijving van een voertuig zoals een camper wordt gebruikt.

Het wetsontwerp voor de nieuwe eisen voor tankstations met een LPG-tankautomaat vermeld letterlijk: “brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen.”

Het “voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen” betekent natuurlijk wel dat de LPG-installatie van de camper aan de gestelde eisen moet voldoen. Dat is iets, tenzij er sprake is van een verplichte keuring met keuringsbewijs met eventuele bijpassende sticker, weer iets waarvan het zeer twijfelachtig is of de pomphouder dat daadwerkelijk zou kunnen controleren. Maar het nieuwe wetsontwerp beschrijft in ieder geval de door de NKC beoogde versoepeling omtrent het tanken van LPG. De nieuwe regeling zal naar verwachting midden volgend jaar in werking treden. Op dit moment wordt er gewacht het resultaat van de nog lopende officiële inspraaktermijn van deze Activiteitenregeling milieubeheer.
Het aan de pomp vullen van losse gasflessen blijft overigens gewoon verboden. Normale gasflessen hebben namelijk geen beveiliging tegen overvullen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel