Nieuwe website en voorzitter voor VeKaBo

kampeerzaken.nlRiekus Weggemans geeft, na vijf jaar voorzitterschap bij VeKaBo Nederland, de fakkel door aan Rinus van ‘t Westeneinde. Aldus werd op 4 april tijdens de Algemene Ledenvergadering van VeKaBo Nederland besloten.

 

Twee kandidaat voorzitters presenteerden tijdens deze bijeenkomst hun visie, waarna de leden voor Rinus van ’t Westeneinde kozen.


 

Kernwoorden van de visie van Rinus van ’t Westeneinde zijn ‘eenheid’ en ‘verbinden’. Hij zal het stuur van Riekus Weggemans overnemen om de succesvolle koers van de vereniging te blijven varen. Dit bekekent ook dat hij invulling zal geven aan het mediaplan waarmee de positionering van VeKaBo aangescherpt wordt.

Vernieuwde website VeKabo

De vernieuwde website is al een voorbeeld van de realisatie van dit mediaplan. Onder de nieuwe voorzitter zullen in dit kader meer hernieuwingen plaats gaan vinden, zodat de positie van VeKaBo verstevigd wordt. Dit sluit aan bij de sterke groei die VeKaBo reeds doormaakte onder de goede leiding van Riekus Weggemans waardoor vandaag de dag meer dan 1100 ondernemingen aangesloten zijn. Een aantal dat blijft groeien.

 

Rinus van ‘t Westeneinde zal de groei van VeKaBo handhaven en stimuleren en zal er voor zorgen dat VeKaBo haar succes behoudt, dan wel uitbreidt. De vereniging zal zich blijven inzetten voor de belangenbehartiging, dienstverlening en promotie ten behoeve van de leden. Doelstellingen zullen dan ook standhouden en gericht zijn op samenwerkingsverbanden, promotionele activiteiten en het helpen van nieuwe ondernemingen door middel van kennisdeling.

Like dit artikel
Tweet dit artikel