Werking conserveringsmiddelen voor watertanks vaak onvoldoende

water kwaliteit tank campers caravans

Lang niet alle onderhoudsmiddelen reinigen drinkwater voldoende

ZOETERMEER – In campers, caravans en boten zitten vaak vaste watertanks. We vullen deze op diverse plaatsen bij en laten het water er soms maanden in staan. Op die manier zijn die tanks, die toch echt voor drinkwater zijn bedoeld, al snel een bron van bacteriën.

Om die bacteriën te bestrijden, zijn er diverse middelen op de markt. Ze variëren van heel goedkoop tot behoorlijk kostbaar. Maar werken ze wel echt afdoende? De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft het laten testen door waterleidingbedrijf Vitens. De resultaten zijn zorgwekkend.

De NKC koos zes goed verkrijgbare middelen die beloven het water in de tank van camper, caravan of boot schoon te houden en liet ze testen in een laboratoriumsetting. Er werd gelet op de aanwezigheid en ontwikkeling van ziekmakende bacteriën. Het resultaat loog er niet om. Slechts één van de zes middelen voldeed consequent aan de drinkwaternorm.

Dat middel is Hadex. De andere middelen, te weten de Plation Drijver, Katadyn Micropur Forte, WM Aquatec Silvertex, AE Aqua Biofilter C1-100 en Tank-O3 Systeem leverden slechts wisselende prestaties.

Bij onderzoek naar de aanwezigheid van legionella, coliformen, enterococcen, het koloniegetal en de vorming van biofilm bleek alleen Hadex ervoor te zorgen dat het drinkwater binnen de normen van het Drinkwaterbesluit 2011 bleef. De metingen zijn verricht bij aanvang, na een dag, na twee dagen, na een week en na drie weken. De meeste middelen zijn dus gewoon ontoereikend om alle risico’s uit te bannen. Daarom adviseert de NKC het water uit dergelijke tanks niet te drinken.

Op de website van de NKC kun je het volledige artikel, inclusief testresultaten, downloaden via deze link.

Bron: NKC

Like dit artikel
Tweet dit artikel