Zeeland wil beleid boerencampings zelf in de hand houden

kampeerzaken.nlZoals eerder vermeld moeten gemeenten, nu de Wet op de Openluchtrecreatie is vervallen, zelf hun beleid ten aanzien van bijvoorbeeld mini-campings vaststellen. Het provinciebestuur van provincie Zeeland wil dat middels een ‘provinciale verordening’ toch wat gestructureerder aanpakken. Zo wil de provincie onderen anderen voorkomen dat elke Zeeuwse gemeente eigen spelregels gaat hanteren voor de kleinschalige campings en boerencampings door in de provinciale verordening het maximaal aantal eenheden op zo’n camping vastleggen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel