Hoop voor Roadtrek

Hoop voor Roadtrek

Hoop op overname en doorstart Roadtrek

Het Canadese campermerk Roadtrek is het grootste bedrijf binnen Erwin Hymer Group North America, het bedrijfsonderdeel van Hymer dat vanwege financiële malversaties eerder dit jaar niet door Thor Industries werd overgenomen.

Doordat de overname van dit bedrijfsonderdeel niet door ging, restte er voor Erwin Hymer Group North America niets anders dan het faillissement aan te vragen.

Overnamekandidaten

Voormalig eigenaar Jeff Hanemaayer zei vorige maand dat hij er zeker van was dat iemand een stap voorwaarts zou zetten en het bedrijf zou kopen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat iemand er een fantastische kans in ziet”, vertelde hij aan de regionale krant The Record. De curator, Alvarez en Marsal, ging zoals gebruikelijk ook op zoek naar overnamekandidaten om de kans op een doorstart te maken. Op 15 maart hadden in totaal 18 partijen een geheimhoudingsovereenkomsten gesloten met de curator. Aansluitend kregen ze alle mogelijk informatie over het failliete bedrijf zodat ze aan de hand daarvan een bod in konden dienen. Deze kandidaten hebben tot 3 april de tijd om zich bij de curator te melden. Alvarez en Marsal verscheen gisteren voor de rechtbank verschijnen om verslag uit te brengen en formele goedkeuring voor het eventuele verkoopproces te verkrijgen.

Rapport

In het rapport van de curator staat dat er inmiddels enkele aanbiedingen -in de vorm van bindende intentieverklaringen- van potentiële kopers zijn uitgebracht. Het is mogelijk dat sommige belanghebbenden de nodige zorgvuldigheid in het onderzoek zullen betrachten en nog later een bod willen uitbrengen. De aanbiedingen zullen vanaf 8 april worden geëvalueerd waarna de curator zal besluiten of hij met een van de aanbieders in zee gaat. Er wordt in het verkoopproces rekening mee gehouden dat er seizoensgebonden problemen en marktonzekerheden zijn met betrekking tot leveranciers, dealers en eindklanten, dus de factor tijd is cruciaal. De curator was dan ook verheugd dat hij kon melden dat het verkoopproces naar de mening van de curator is versneld.

Intentieverklaringen

Gekwalificeerde intentieverklaringen moeten een lijst van activa bevatten die de potentiële koper wenst op te nemen en uit te sluiten, de aan te nemen verplichtingen, de voorgestelde aankoopprijs (in Canadese dollars) en een verwachte tijdspanne om de transactie te voltooien. Ook moet worden aangegeven of de koper(s) voornemens is (zijn) het bedrijf opnieuw op te starten en, zo ja, op welke basis. De curator is niet verplicht de onderhandelingen met bepaalde belanghebbenden voort te zetten, het hoogste of beste bod te aanvaarden of een succesvol bod te selecteren. Maar er gloort in ieder geval hoop voor de Erwin Hymer Group North America en Roadtrek.

Like dit artikel
Tweet dit artikel