Meer mogelijkheden voor kleine campings Neder-Betuwe

kampeerzaken.nlDe gemeente Neder-Betuwe gaat het kleinschalig kamperen meer kansen bieden. De gemeente laat in het vervolg ook niet-boeren in het buitengebied toe om een kleinschalige camping te beginnen. Wel geldt de voorwaarde dat er minstens één hectare grond rond het betreffende huis moet liggen.
De gemeente vindt het niet zinnig om het kleinschalig kamperen tegen te houden bij panden in het buitengebied, die wel over alle beschikbare ruimte beschikken, maar alleen geen boerderij zijn. Het aantal standplaatsen wordt wel op 15 gehandhaafd, ook wil de gemeente geen aparte voorzieningen aanleggen voor campers.

Like dit artikel
Tweet dit artikel