Terugroepactie Outwell koelboxen

Terugroepactie Outwell koelboxen

Terugroepactie Outwell koelboxen

Outwell, de Deense fabrikant van tenten en andere kampeerartikelen, roept een aantal elektrische koelboxen terug omdat deze mogelijk voor onveilige situaties kunnen zorgen.

Het betreft hier elektrische koelboxen uit de Deep Chill-serie, met een inhoud van 29, 38 en 50 liter, die dit jaar verkocht zijn. De isolatie van het elektrische systeem schijnt naar eigen zeggen onvoldoende te zijn.

Behalve die niet afdoende isolatie ontbreekt in deze koelboxen ook de aardingsgeleider. Hierdoor voldoen de genoemde Deep Chill koelboxen niet aan de Laagspanningsrichtlijn EU 2014/35 en de Europese norm EN 60335-1. Als de interne bedrading beschadigd zou raken, bestaat het risico dat de gebruikers een elektrische schok kunnen krijgen doordat er een deel onder spanning komt te staan.

Wie een van de hieronder genoemde producten heeft gekocht, dient het product niet meer te gebruiken het en naar het verkooppunt terug te sturen/brengen. Outwell, onderdeel van het Deense Oase Outdoors, zal zorgen dat de klanten dan hun geld terugkrijgen.

Het betreft de elektrische koelboxen van het type Deep Chill 29, Deep Chill 38 en Deep Chill 50 voor 230/12 volt, die dit jaar (2021) zijn verkocht. De exacte productnamen, artikelnummers en barcodenummers luiden als volgt:

Productnaam Artikelnummer Barcodenummer
Deep Chill 29 590179 5709388109538
Deep Chill 38 590180 5709388109545
Deep Chill 50 590181 5709388109552

Voor meer informatie kun je kijken op de website van Outwell.

Like dit artikel
Tweet dit artikel