Meer ruimte voor recreatie langs de rivieren

kampeerzaken.nlDe brancheorganisaties HISWA Vereniging en RECRON zijn blij met de nieuwe Beleidslijn Grote Rivieren. Waterrecreatie wordt daarin eindelijk erkend als riviergebonden activiteit. Jachthavens en watersportondernemingen krijgen hierdoor meer ruimte. Wel vragen beide brancheorganisaties aandacht voor de (watersport) campings en combinaties van campings en jachthavens langs de rivieren: ook die bedrijven moeten meer ruimte krijgen.
 Watersport- en recreatiebedrijven langs de grote rivieren en de direct aanpalende wateren krijgen nu eindelijk weer mogelijkheden voor nieuwe exploitatie en bebouwingen. Dat is het goede resultaat van de Beleidslijn Grote Rivieren die staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 17 februari naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De Beleidslijn Grote Rivieren is bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. Op 8 maart spreekt de Tweede Kamer over het beleidsvoorstel.
Ruimte voor groei
Dankzij een jarenlange inspanning van HISWA Vereniging en RECRON wordt er nu eindelijk rekening gehouden met de belangen van de watersport- en recreatiebedrijven langs de rivieren. In de ‘oude’ Beleidslijn Ruimte voor de Rivier uit ‘95/’96 waren recreatiebedrijven niet eens in zicht, met als gevolg dat bedrijfsontwikkelingen in de watersport- en recreatiesector gedurende jaren belemmerd zijn. De beide brancheorganisaties hebben uitvoerig op die belemmeringen gewezen bij betrokken partijen zoals het ministerie van VROM, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en andere politici die een belangrijke rol spelen.
Nu is er ruimte voor bedrijven met riviergebonden activiteiten, zoals jachthavens, losse aanlegplaatsen, bootreparatie- en servicebedrijven en bunkerstations. Bestaande recreatiebedrijven kunnen hun huidige activiteiten voortzetten en hebben in principe recht op een éénmalige uitbreiding van tien procent van de bestaande bebouwing; voor zover deze na 1997 niet al heeft plaatsgevonden. Wel mag de opvang en afvoer van het rivierwater niet worden gehinderd.
Voor overige waterrecreatieactiviteiten geldt dat alleen (delen van) voorzieningen zijn toegestaan die direct functioneel of als gevolg van wettelijk voorgeschreven eisen en verplichtingen als onlosmakelijk met de waterrecreatie in het rivierbed worden beschouwd.
Ook campings
HISWA Vereniging en RECRON pleiten ervoor om ook (watersport)campings in de uiterwaarden als riviergebonden te benoemen, omdat dit recht doet aan het feitelijke karakter van de bedrijven. Met een riviergebonden aanwijzing kunnen ook deze campings hun activiteiten onbezorgd voortzetten en eventueel uitbreiden. Hetzelfde moet gelden voor combinatiebedrijven van campings en jachthavens. Er ontstaan gekke situaties wanneer het ene onderdeel van zo’n combinatiebedrijf (de jachthaven) wel de ruimte krijgt en het andere onderdeel (de camping) niet.

Like dit artikel
Tweet dit artikel