Controlesysteem achter de BOVAG-keuring gaat op de schop

Controlesysteem achter de BOVAG-keuring gaat op de schop

Controlesysteem achter de BOVAG-keuring gaat op de schop

Ieder jaar controleren de BOVAG-keurmeesters maar liefst 60.000 recreatievoertuigen en aanhangwagens. Met name onder de kampeerders is het bewijs van keuring – de BOVAG-sticker – dan ook overbekend.

De kwaliteit van de BOVAG Onderhoudsbeurt moet uiteraard gewaarborgd worden. Daarom worden de bedrijven op hun beurt iedere twee jaar gecontroleerd en gekeurd. Dat gebeurt nu nog steekproefsgewijs. De BOVAG stapt op verzoek van de ondernemers over op een nieuwe keuringsmethode.

BOVAG was samen met haar leden in 2019 al een pilot gestart voor de overstap naar de nieuwe methode. De branchebrede invoering van de nieuwe methodiek heeft door de coronapandemie nogal wat vertraging opgelopen. De afdelingsbesturen van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven en BOVAG Aanhangwagenbedrijven hebben echter besloten dat het belangrijk is dat alle leden binnen twee jaar op de nieuwe keuringsmethode overstappen.

Van controle naar begeleiding

Die nieuwe keuringsmethode komt niet zomaar uit de lucht vallen. De BOVAG-leden zijn al sinds 2019 bezig om die nieuwe methode op te zetten. Het oude procedé waarbij de bedrijven worden gecontroleerd en bij eventuele onvolkomenheden op de vingers worden getikt, wordt vervangen door een methode waarbij de bedrijven in hun werkplaatsprocessen worden begeleid. Die verandering is niet zonder reden.

Tot nu toe vonden de keuringen van de deelnemende bedrijven in het voorjaar plaats. Dat is de periode dat het personeel in de werkplaatsen het ontzettend druk heeft, zeker nu de markt maar blijft groeien. Dan is er natuurlijk veel te weinig gelegenheid om van zo’n controle ook een leermoment te maken. Bovendien is er één controleur voor het hele land beschikbaar. Dat houdt in dat er maar heel weinig contactmomenten met de werkplaats mogelijk zijn.

Samenwerking met Aboma

BOVAG wil juist meer contact met de leden. Dan kan BOVAG nog beter weten wat er speelt, en weten waar de bedrijven behoefte aan hebben. Dat betekent dus een nieuwe manier van keuren. Om dat te kunnen realiseren, is BOVAG een samenwerking met Aboma aangegaan. Aboma is een gerenommeerd expert op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de bouw- en de verticaal transportbranche. Een partner die dus precies weet waar de valkuilen zitten.

AMTeK-app

In plaats van steekproeven, zal Aboma periodieke keuringsbegeleiding bieden. De BOVAG Onderhoudsbeurt kan voortaan met Aboma’s AMTeK-app uitgevoerd worden. Eventuele gebreken aan het voertuig of aanhangwagen kunnen door middel van foto’s worden vastgelegd en aan de rapportage worden toegevoegd. De digitale rapportages zijn uitgebreider en dat geldt ook voor het keuringsrapport voor de consument. Bovendien kan de ondernemer de app koppelen aan de eigen bedrijfssoftware.

Kennisuitwisseling

Periodiek worden de bedrijven via diezelfde AMTeK-app uitgenodigd om een afspraak te maken met Aboma. Tijdens die afspraak, die gemiddeld een dagdeel duurt, doorloopt men samen het gehele keuringsproces. Hierbij is dus geen sprake meer van controle achteraf, maar van een samenwerking en uitwisseling van kennis. Precies zoals de BOVAG-leden graag zien.

BOVAG en Aboma hebben met de nieuwe methode ook een beter inzicht in de problemen of behoeftes van de leden en kunnen daar dan sneller en beter op inspelen. Alleen samen kunnen de BOVAG en haar leden de kwaliteit van de branche op hoog niveau houden.

Like dit artikel
Tweet dit artikel