Prijzen campings volgend jaar mogelijk tot 20 procent hoger

Campings worden duurder in 2023

Prijzen campings volgend jaar mogelijk tot 20 procent hoger

Iedereen die wel eens wat vaker kampeert, weet dat de meeste kampeerders niet voor deze vorm van vakantiebesteding hebben gekozen omdat het zo goedkoop is.

Hoewel kamperen heel voordelig kan zijn, kies je er vooral voor omdat het prettig is om op deze manier lekker van de buitenlucht en natuur te kunnen genieten. Ook de sfeer op de camping wordt vaak erg gewaardeerd. Maar de kosten tellen natuurlijk altijd mee. En die zouden wel eens behoorlijk kunnen geen stijgen.

Prijzen campings gaan stijgen

Volgens een recent, internationaal onderzoek van de online boekingssite JetCamp (bron) zouden de prijzen van de campings voor komend seizoen wel eens behoorlijk kunnen stijgen. Logisch, de loonkosten en energietarieven stijgen enorm en die kosten vormen een belangrijk deel van de exploitatiekosten van een camping.

Onderzoek Jetcamp

Jetcamp hield dat onderzoek onder meer dan 100 Europese campingeigenaren en -exploitanten uit 15 landen deelden. Zij deelden in de enquête hun zorgen, plannen en inzichten. Volgens Jetcamp was het doel van het onderzoek om vakantiegangers meer inzichten te geven over de kosten bij het boeken van hun volgende kampeervakantie. Ook wil Jetcamp de campingexploitanten op hun beurt weer meer inzicht geven om in het huidige onzekere economische klimaat zakelijke beslissingen te nemen.

Prijsstijgingen doorgaans 6 tot 10  procent

Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de ondervraagde campings plannen heeft om de prijzen in seizoen 2023 te verhogen. De meeste prijsverhogingen zo’n 70 procent – zijn één tot twintig procent. Bijna de helft van de ondervraagde campingexploitanten is van plan de prijzen met zes tot tien procent te verhogen.

Nog eens 13 procent van de respondenten zegt een meer dynamische prijsstelling te gaan hanteren. Daarbij wordt de prijs bepaald door de stijgingen of dalingen van de exploitatiekosten.

Bovendien speelt ook een luxe probleem mee, waarbij commerciële belangen een rol spelen. Elf procent van de campings zegt namelijk dat men de prijzen ook wil verhogen omdat men het afgelopen seizoen een bijzonder hoge bezettingsgraad had.

Overigens zegt 14 procent van de respondenten te zullen wachten met de bekendmaking van de prijzen voor 2023. Verder wil 19 procent het seizoen met twee tot zelfs twaalf weken inkorten.

Maatregelen

Gelukkig wil 80 procent van de campingexploitanten maatregelen nemen om prijsstijgingen tot een minimum te beperken. Hierbij noemt men de volgende maatregelen het vaakst:

  • De gasten vragen om energie te besparen, door bijvoorbeeld de douchetijd te beperken (33 procent)
  • Het plaatsen van zonnepanelen (32 procent)
  • Het installeren van slimme thermostaten en/of elektriciteitsmeters

Advies van expert: verhoog de prijzen met 20 procent

Eerder deze maand adviseerde Hans van Leeuwen, leisure consultant bij Pleisureworld om de prijzen in 2023 tot 20 procent te verhogen. Van Leeuwen noemde hiervoor verschillende redenen”: “Niet alleen vanwege het energievraagstuk, maar ook vanwege de inflatiecompensatie, de consumentenprijsindex en de komende loonexplosie in schoonmaak, beveiliging enzovoort.”

De bevindingen uit het onderzoek van Jetcamp lijken het standpunt van Van Leeuwen te bevestigen. De campingexploitanten noemde de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen (81%), de kosten van externe diensten (31%) en de arbeidskosten (28%) als belangrijkste factoren.

Invloed kostenstijgingen

Uiteraard hebben de gestegen kosten niet alleen invloed op de prijzen die de campinghouders aan hun klanten berekenen. Ze hebben ook de nodige invloed op de exploitatie van de campings. Campings stellen daardoor namelijk plannen uit of zelfs af. We moeten hierbij vooral denken aan geplande uitbreidingen (27 procent), energie-intensieve diensten (27 procent), gepland onderhoud (10 procent) en personeelsuitbreiding (6 procent).

Like dit artikel
Tweet dit artikel