Natuurkampeerkaart nu ook zonder Het Groene Boekje verkrijgbaar

Kamperen app natuurkampeerterreinen

Als je de app gebruikt kun je ook zonder Het Groene Boekje volstaan

NIEUWEGEIN – De techniek schrijdt voort, papier wordt in steeds grotere mate vervangen door digitale informatie. Zo ook bij de Stichting Natuurkampeerterreinen, uitgever van Het Groene Boekje met de verplichte Natuurkampeerkaart.

Omdat de informatie over de Natuurkampeerterreinen ook kan worden opgezocht in de gratis beschikbare Kamperen app, verkoopt de stichting dit jaar voor het eerst losse Natuurkampeerkaarten die dus zónder de bekende kampeergids kunnen worden aangeschaft.

Gehecht aan Het Groene Boekje

De Stichting Natuurkampeerterreinen hield vorig jaar een onderzoek onder haar circa 35.000 vaste kampeerkaarthouders over hun de interesse voor een losse Natuurkampeerkaart in combinatie met gebruik van de Kamperen app. Deze app was toen al een tijdje online. Ruim 800 mensen vulden de online enquête in. Uit hun reacties bleek dat veel natuurkampeerders nog steeds erg zijn gehecht aan Het Groene Boekje, zo’n 73% van de respondenten gaf aan de voorkeur te geven aan de papieren gids boven andere (digitale) manieren om informatie over Natuurkampeerterreinen in te winnen.

Duurzaamheid
Niettemin zag de stichting toch een reden om een ‘lidmaatschap’ zonder Het Groene Boekje aan te gaan bieden. Marieken Nieuwdorp, directeur van Stichting Natuurkampeerterreinen: ‘Duurzaamheid is een van de kernwaarden op de Natuurkampeerterreinen, en het jaarlijks drukken van meer dan 50.000 gidsen past daar niet bij. Zeker niet in de huidige tijd, waarin het steeds eenvoudiger wordt op een andere manier aan informatie te komen.’

Het onderzoek bevestigt deze gedachtengang ook, bijna een derde van de ondervraagden gaf aan te overwegen een losse Natuurkampeerkaart aan te schaffen in plaats van een exemplaar mét Het Groene Boekje. Kampeerders die gehecht zijn aan Het Groene Boekje hoeven zich geen zorgen te maken, deze mogelijkheid blijft de komende jaren zeker bestaan.

Update Kamperen app
Om de informatie over de 137 Natuurkampeerterreinen in Nederland makkelijker bereikbaar te maken, bracht de stichting vorig jaar de Kamperen app uit. Deze app kun je gratis downloaden voor iPhone en Androidtoestellen. Gratis, want je betaalt immers al jaarlijks om toegang te kunnen hebben tot de Natuurkampeerterreinen.

De grootste problemen met deze app, zoals de kampeerders aangaven in de enquête, zijn inmiddels verholpen, sinds 16 augustus staat de nieuwe versie van de Kamperen app online. De vernieuwde app is nu niet alleen maar te gebruiken met de locatievoorzieningen van de telefoon aan, maar ook zonder: van location based app naar een wat eenvoudiger naslagwerk, dat vereist zo minder energie van de accu van de telefoon. Ook kan de informatie nu sneller worden geladen.

Like dit artikel
Tweet dit artikel