Veiligheidsbericht: aanpassing Truma gasfilter

Truma gasfilter

Truma gasfilter, het verticale gedeelte is de te vervangen filterpot

PUTZBRUNN – Truma heeft materiaalschade aan de kijkvensters van de filterpot van de Truma-gasfilter vastgesteld. Dit is het gevolg van een verkeerde verwerking door een toeleverancier.

Deze materiaalschade kan er volgens Truma toe leiden dat ongecontroleerd gas via de flessenkast ontsnapt. Dit zou in ongunstige omstandigheden gasexplosies met alle gevolgen van dien kunnen veroorzaken, hoewel Truma daar op dit moment geen enkel geval van bekend is. Om ieder risico te vermijden, heeft Truma evengoed beslist, alle filterpotten op de markt door een nieuwe oplossing te vervangen.

Filterpotten gasfilters vervangen

Dit veiligheidsbericht heeft betrekking op alle filterpotten sinds januari 2012. De kans dat de materiaalfout optreedt, is heel klein. Kampeerders die een Truma-gasfilter in hun voertuig hebben, wordt evengoed aangeraden om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • de gasinstallatie onmiddellijk buiten gebruik nemen
  • contact met een dealer of Truma opnemen en gratis nieuwe filterpotten bestellen
  • oude filterpotten door nieuwe laten vervangen

Consumenten kunnen de vervanging snel en gemakkelijk zelf uitvoeren. Voor de vervanging moet de gastoevoer gesloten worden. Vervolgens kan de oude filterpot – net zoals zoals bij het vervangen van een filterpatroon – worden losgeschroefd en om daarna de nieuwe filterpot weer vast te schroeven. Zie ook deze video ter illustratie:

https://www.youtube.com/watch?v=rvW_bf27Zww

Nieuwe filterpotten bestellen

Nieuwe filterpotten kunnen online worden besteld op www.truma.com/new-gasfilter en bij alle Truma dealers en servicepartners, die je op kunt zoeken via www.truma.com/dealersearch.

Los daarvan had Truma onlangs een gasfilterverkoopactie aangekondigd, die een speciale prijs voor Truma-gasfilters en filterpatronen omvat. Die actie loopt in de detailhandel ongewijzigd verder tot eind 2016.

Like dit artikel
Tweet dit artikel